Information till leverantörer till Hydraulic Supplier i Norden AB och Hydraulik och Industriservice i Vetlanda AB angående samgående mellan Hydraulic Supplier i Norden AB (nedan benämnt HydSupply), och Hydraulik och Industriservice i Vetlanda AB (nedan benämnt HINDAB)
HydSupply och HINDAB kommer att slå ihop sina verksamheter den 1 juni 2020 och kommer att agera under namnet Hydraulic Supplier i Norden AB ”HydSupply”. Syftet med sammanslagningen är främst att samla gemensamma resurser och kompetenser för att på så sätt effektivisera marknadsbearbetningen och skapa vidare tillväxt. Fusionen är ett strategiskt led i HydSupplys satsningar på en rikstäckande MRO-organisation. Med fusionen stärker HydSupply sin närvaro och sitt erbjudande i Sveriges industritäta områden.
HydSupply och HINDAB kommer tillsammans bli en ledande aktör inom industriell, mobil och marin hydraulik samt pneumatik, transmissionsprodukter och rullningslager. Vi erbjuder service under hela processen, från analys, design och produktleverans till montering, underhåll och reparationer.
Tillsammans kommer HydSupply finnas på 10 orter, vara 70 medarbetare och omsätta närmare 150 miljoner kronor.


Våra ParkerStores levererar innovativa lösningar och pålitlig kvalitet med personlig service. Här erbjuds professionell problemlösning som hjälper dig att uppnå optimal och tillförlitlig drift. Varje ParkerStore har en slangverkstad med kunnig personal, som hjälper dig att snabbt komma igång. ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av Parker-produkter inom hydraulik, ledningskomponenter, pneumatik och filtrering. Vårt mål är att förbättra din produktivitet och lönsamhet genom att erbjuda allt du behöver inom rörelse- och styrningsrelaterade tillämpningar. Vi har ett lokalt anpassat lager och hos oss hittar du allt från produkter till personal med tekniskt kunnande. Vi ger dig en lösning medan du väntar!