Vi erbjuder snabb och kundanpassad service via våra butiker eller på plats hos Er.

Vi tillhandahåller ett komplett paket av produkter och tjänster inom hydraulik, transmission, pneumatik, industrislang, industrigummi, filter, fästkomponenter och rullningslager. Vi erbjuder hela kedjan från analys, projektering och produktleverans till montage, underhåll och reparationer.

HINDAB kortar ledtiderna inom många strategiskt viktiga områden för underhållssidan inom all typ av industri. Våra fältservicetekniker utför byggnationer, reparationer, förbyggande eller löpande underhåll inom hela vårt upptagningsområde.

Teckna ditt serviceavtal hos oss för återkommande underhåll och för att säkerställa kontinuerlig drift.